FAQ

Zarządzanie Mediami

Porozumienie jako forma zarządzania

Data publikacji: 31.12.2021

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 579 - 595

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.032.14575

Autorzy

,
Zbigniew Bujak
Wszystkie publikacje autora →
Bogusław Nierenberg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2178-2406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Agreement as a Form of Management

The starting point for the research presented in the article, the authors made the statement by Mary Parker Follett that the conflict is not a problem in the operation of an organization, because it creates a significant difference in social potential, but the lack of a solution to a given conflict can destroy any organization, including the state. The purpose of this article is to identify an agreement as an effective form of management. The authors traced the origins and effects of various social agreements over the centuries. They analyzed in detail the Polish agreement which went down in history as the Round Table. One of the authors of this text, Zbigniew Bujak, was a participant in these deliberations, so the authors made the ethnography and autoethnography of the organization one of the research tools. As a result of the conducted research, they identified the most important determinants that determine the effectiveness of an agreement or its lack. The authors indicated that an agreement is a sine qua non condition for effective management, regardless of the form and size of the organization.

JEL: J58; D74; E65; F53; L2

Bibliografia

Bereszyński Z. (2020). Rewolucja „Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990. Historia ilustrowana regionu w czasie przełomu. T. 1–3. Opole: Instytut Śląski.
Crozier M. (1967). Biurokracja. Anatomia zjawiska. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Czarniawska B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Drucker P.F. (2005). Praktyka zarządzania. Przeł. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
Gabriel Y. (2000). Storytelling in Organziations: Facts, Fiction and Fantasies. Oxford: Oxford University Press.
Geertz C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Hofstede G. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Jakubowska-Branicka I. (2000). Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Collegium Civitas Press.
Krzemiński I. (2013). Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
Magala S. (2009). The Management of Meaning in Organizations. New York: Palgrave Macmillan.
Malinowski B. (2001). Wolność i cywilizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Martyniak Z. (1999). 15 pionierów zarządzania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa.
Nierenberg B. (2013). Od redaktora naukowego. „Problemy Zarządzania”, 4(11), s. 5–8.
Osborne D., Gaebler T. (1992). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
Putnam R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przeł. J. Szacki. Kraków–Warszawa: Znak; Fundacja im. Stefana Batorego.
Środa M. (1993). Idea godności w kulturze i etyce. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wujec L. (2013). Związki przyjacielskie. Rozmawia Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zawadzki M. (2015). Autoetnografia. W: M. Kostera (red.). Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zienkiewicz K. (2011). Andrzej Stelmachowski – pragmatyczny polityk. Szkic do biografii. Rozmowy z profesorem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Akty prawne
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dz.U. 1976 nr 5 poz. 29.
Netografia
Bauman Z., http://www.dwutygodnik.com/artykul/2580-europejski-kongres-kultury-inauguracyjny-wyklad-prof-baumana.html (dostęp: 10.04.2021).
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_postulatów_MKS (dostęp: 4.06.2020).
https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/7746726,mapa-dobrobytu-unia-europejska-pkp-per-capita-eurostat-rzeczywista-konsumpcja-prywatna.html (dostęp: 12.04.2021).
http://www.americassurvivalguide.com/social-compact.php (dostęp: 16.04.2021).

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2021, s. 579 - 595

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Agreement as a Form of Management

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2178-2406

Bogusław Nierenberg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2178-2406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Zbigniew Bujak (Autor) - 50%
Bogusław Nierenberg (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 760

Liczba pobrań: 648