FAQ

Zarządzanie Mediami

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. Janusz Adamowski

Uniwersytet Warszawski ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0002-0658-9683
prof. Monika Boguszewicz-Kreft

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ( Polska)

prof. Paula Cordeiro

Universidade de Lisboa ( Portugalia)

Orcid https://orcid.org/0000-0001-5994-4362
prof. Michael Roither

Donau-Universität Krems ( Austria)

prof. Alojzy Z. Nowak

Uniwersytet Warszawski ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0001-5382-6234
prof. Bozena I. Mierzejewska

Uniwersytet Fordham ( Stany Zjednoczone Ameryki)

Enrico Landoni

Università eCampus ( Włochy)

Orcid https://orcid.org/0000-0003-4651-7032
prof. Bohdan Jung

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1361-4768
prof. Barbara Czarniawska

University of Gothenburg ( Szwecja)

Orcid https://orcid.org/0000-0001-7052-3606
Sławomir Magala

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ( Polska)

Orcid https://orcid.org//0000-0001-7784-6459