FAQ

Zarządzanie Mediami

Komitet redakcyjny

Skład Komitetu redakcyjnego

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
 
Z-czyni redaktora naczelnego:
dr Anna Modzelewska-Skuza
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
 
Informacje archiwalne:
  • Redaktor naczelny (od czerwca 2014 do września 2019 roku): dr hab. Jan Kreft
  • Redaktor naczelny (od 2013 roku do maja 2014 roku): prof. dr hab. Bogusław Nierenberg