FAQ

Zarządzanie Mediami

Recenzenci

2022

Baka Łukasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cisek Sabina, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dąbrowska-Cendrowska Olga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktorowicz Krystyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Drosik Adam, Uniwersytet Opolski

Firych PiotrUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grzesiok-Horosz Agnieszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Horosz Piotr, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kępa-Mętrak Jolanta, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Klepka Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Konior Agnieszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Szpunar, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maguś Wojciech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mähkä Rami, University of Turku

Majcherek Janusz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Mazurek Kamil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opioła Wojciech, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pluszyńska Anna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Płaneta Paweł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pokrzycka Lidia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sebastian Skuza, Uniwersytet Warszawski

Szeluga-Romańska Marta, Politechnika Gdańska

Szostak Sylwia, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szot Lucyna, Uniwersytet Wrocławski

Torychnyi Vadym, National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky

Węglińska Agnieszka, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Więckiewicz-Archacka Marta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Żyliński Szymon, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

2021

Małgorzata Adamik-Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tahir Mumtaz Awan, University Islamabad, Pakistan

Marzena Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dorota Bazuń, Uniwersytet Zielonogórski

Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Uniwersytet Szczeciński

Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski

Błażej Choroś, Uniwersytet Opolski

Marek Chyliński, Uniwersytet Opolski

Kinga Cybulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna Drab-Kurowska, Uniwersytet Szczeciński

Adam Drosik, Uniwersytet Opolski

Arkadiusz Dudziak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Anita Frankowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dominik J.  Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewa Gębicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Grzegorz Haber, Uniwersytet Opolski

Adnan Hadziselimovic, L-Università ta' Malta, Malta

Zbigniew Handzel, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki Kraków

Ewa Jaska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Mariusz Jastrząb, Collegium Civitas

Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Kaczor, Uniwersytet Warszawski

Anna Kalinowska-Żelaźnik, Uniwersytet Gdański

Marcin Komor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tadeusz Kononiuk, Uniwersytet Warszawski

Artur Kotowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Kuś, Uniwersytet Jagielloński

Małgorzata Laskowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Leśkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Rafał Maciąg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marta Materska-Samek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski

Marek Mazur, Uniwersytet Śląski

Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adam Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Opioła, Uniwersytet Opolski

Mirosław Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Anna Pluszyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lidia Pokrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Borys Potyatynyk, Uniwersytet Opolski

Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sławomir Rogowski, Uniwersytet Warszawski

Asif Saeed, National University of Computer and Emerging Sciences, Pakistan

Monika Skorek, Uniwersytet Warszawski

Sebastian Skuza, Uniwersytet Warszawski

Marta Szeluga-Romańska, Politechnika Gdańska

Anna Szopa, University of Central Florida, USA

Sylwia Szostak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lucyna Szot, Uniwersytet Wroclawski

Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Ubowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Michał Warnke, Uniwersytet Opolski

Agnieszka Węglińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jędrzej Wieczorkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marta Więckiewicz-Archacka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Magdalena Wójcik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Szymon Żyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

2020

Dr Cybluska Kinga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Dr Haber Grzegorz, Uniwersytet Opolski

Dr Kuca Paweł, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Uniwersytet Gdański

Dr Laberschek Marcin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Maguś Wojciech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Materska-Samek Marta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Nehrebecka Natalia, Uniwersytet Warszawski

Dr Ptak-Chmielewska Aneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Skorus Jacek, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Dr Szeluga-Romańska Marta, Politechnika Gdańska

Dr Wanke Michał, Uniwersytet Opolski

Dr Wieczorkowski Jędrzej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Więckiewicz-Archacka Marta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Szopa Anna, University of Central Florida

Dr hab. Grabowski Wojciech, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Krzyworzeka Paweł, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Molęda-Zdziech Małgorzata, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Ochinowski Tomasz, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Pokrzycka Lidia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Seklecka Aleksandra, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Skorek Monika, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Wolska-Zogata Irena, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Olszak Małgorzata prof UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Kalinowska-Żelaźnik Anna prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. prof UJ Barańska Marzena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. prof UWM Świgoń Marzena, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kania Jan, prof. PK, Politechnika Koszalińska

Dr hab. prof. UJK Dąbrowska-Cendrowska Olga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. prof. UKSW Kotowski Artur, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Dr hab. prof. UMK Mateja Magdalena, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. prof. UO Drosik Adam. Uniwersytet Opolski

Dr hab. prof. UO Geisler Robert, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Ptaszek Grzegorz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. prof. US Stecyk Adam, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. UŚ Kolczyński Mariusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab., prof. UW Skuza Sebastian, Uniwersytet Warszawski

Dr hab., prof. UW Zalega Tomasz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Chmielarz Witold, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Laskowska Małgorzata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Melosik Zbyszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Żyżyński Jerzy, Uniwersytet Warszawski

Prof. DSW dr hab. Węglińska Agnieszka, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Prof. KAAFM dr hab. Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. nadzw. dr hab. Boguszewicz- Kreft Monika, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Prof. UAM dr hab. Adamczyk Wojciech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2019

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. Wyższej Szkoły Bankowej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Dr Katarzyna Caban-Piaskowska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Marek Chyliński, prof. Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie)      

Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)  

Prof. dr hab. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa)

Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Jan Kania, prof. Politechniki Koszalińskiej (Politechnika Koszalińska)

Dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (The University of Sheffield)

Prof. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Jagielloński, Södertörn University)

Dr hab. Artur Kotowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Marta Materska-Samek (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny)

Dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski)

Dr Rafał Płókarz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr Jacek Skorus (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

Prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Sebastian Skuza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski)

Dr Bartosz Sławecki   (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dr hab. Adam Stecyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Anna Szelągowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dr Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)

Dr Anna Szopa (University of Maryland, Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Marzena Świgoń, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr Dariusz Wieczorek (Uniwersytet Gdański)

Dr Marta Więckiewicz-Archacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski)

Dr Michał Zawadzki (Jönköping International Business School)

Dr Szymon Żyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2018

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)

Prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Marek Chyliński, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Robert Geisler. prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Monika Boguszewicz- Kreft, prof. Wyższej Szkoły Bankowej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Dr hab. Adam Stecyk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dr Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Tomasz Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Agata Dziekan-Łanucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dr Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska (Uniwersytet Gdański)

Dr Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski)

Dr Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)

Dr Dariusz Wieczorek  (Uniwersytet Gdański)

Dr Jędrzej Wieczorkowski  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dr Olena Ryzhko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

2017

Prof. Borys Potyatynk (Uniwersytet Ivana Franki, Ukraina, Lwów,)

Prof. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Prof. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski)

Prof. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)

Prof. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)

Prof.. Boguszewicz –Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)

Prof. R. Geisler (Uniwersytet Opolski)

Dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)

Dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Alicja Krzepicka (Wojskowa Akademia Techniczna)

Dr Adam Drosik (Uniwersytet Opolski)

Dr Joanna Papińska-Kacperek (Uniwersytet Łódzki)

Dr Krystyna Polańska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Dr Kamila Szymańska (Uniwersytet Łódzki)

 

 

 

2016

Prof. A. Hyż, Technological Education Institute of Piraeus (Grecja)

Prof. J. Dado, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici (Słowacja)

Prof. dr hab. B. Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Dr hab. I. Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)

 Dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)

Dr hab. S Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)

Dr M. Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)

Dr A. Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)

Dr M. Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr W. Opioła (Uniwersytet Opolski)

Dr M. Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

 

2015

prof. B. Potyatynk (Ukraina, Lwów, Uniwersytet Ivana Franki)

dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

dr hab. R. Batko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. S. Jędrzejewski (Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. R. Maciąg (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. K. Doktorowicz, (Katowice, Universytet Śląski)

dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)

dr A. Kalinowska Żeleźnik (Gdańsk, Uniwersytet Gdański)

dr A. Drosik (Opole, Uniwersytet Opolski)

dr Krzysztof Groń

 

2014

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof UŚ (Poland, Katowice, University of Silesia)

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University)

2013

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr Adam Drosik (Poland, Opole, University of Opole)