FAQ

Zarządzanie Mediami

YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny 

Data publikacji: 20.03.2020

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 119 - 152

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.20.026.11805

Autorzy

Barbara Cyrek
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3270-6548 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The social network(ing) YouTube – towards the classification of the site

The aim of the article is to systematize knowledge about YouTube within the frames of social communication and media sciences. The review of literature showed problems of a terminological nature. Researchers do not agree on how to define and what terms to use to describe YouTube. The site is sometimes classifi ed as a video sharing site or digital archive. Many authors making deeper divisions within social media do not classify this site as a social networking site, although – as demonstrated in this article – it has the vast majority of the constitutive features attributed to social networking sites in the scientific literature.

Bibliografia

Bucher T., Networking, or What the Social Means in Social Media, „Social Media + Society” 2015, vol. 1, iss. 1, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305115578138 (dostęp: 4.09.2019).

Bucher T., The Friendship Assemblage: Investigating Programmed Sociality on Facebook, „Television & New Media” 2012, vol. 14, iss. 6, s. 479–493.

Burgess J., Green J., YouTube – wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Dijck J. van, Facebook as a Tool for Producing Sociality and Connectivity, „Television & New Media” 2012, vol. 13, iss. 2, s. 160–176.

Ellison N.B., boyd d.m., Sociality through Social Network Sites, [w:] W.H. Dutton (ed.), The Oxford Handbook of Internet Studies, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 151–172.

Frobenius M., The pragmatics of monologue: interaction in video blogs, https://scidok.sulb.uni-saarland.de/bitstream/20.500.11880/23695/1/dissertation_frobenius_scidok.pdf (dostęp: 5.09.2019).

Gracy K.F., Moving Image Preservation and Cultural Capital, „Library Trends” 2007, vol. 56, iss. 1, s. 183–197.

Grzenia J., YouTube [hasło], Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/YouTube;10705.html (dostęp: 5.09.2019).

Harley D., Fitzpatrick G., YouTube and Intergenerational Communication: The Case of Geriatric1927, „Universal Access in the Information Society” 2009, vol. 8, iss. 1, s. 5–20.

Jarrett K., Beyond Broadcast Yourself™: The Future of YouTube, „Media International Australia” 2008, vol. 126, iss. 1, s. 132–144.

Jaworowicz P., Wideokomunikowanie polityczne w internecie. YouTube i polskie partie polityczne w latach 2011–2014, Difin, Warszawa 2016.

Kosińska K., youtuber [hasło], Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/youtuber.html (dostęp: 7.09.2019).

Kowalska M., Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych, „Marketing i Rynek” 2016, nr 3, s. 367–378.

Kreft J., Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Lee Y., What percentage of people viewing YouTube videos on YouTube.com are logged into the service?, https://www.quora.com/What-percentage-of-people-viewing-YouTube-videoson-YouTube-com-are-logged-into-the-service (dostęp: 22.09.2019).

Madden M., Online Video, Pew Internet & American Life Project, https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2007/PIP_Online_Video_2007.pdf.pdf (dostęp: 4.09.2019).

Majorek M., Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Universitas, Kraków 2015.

Małecki M., Ławrynkowicz M., Social Media 2010-2015-2020, NowyMarketing, Warszawa 2015.

Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków 2006.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 6 lipca 2017 roku, https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/skmbt_c36417070709510.pdf (dostęp: 4.09.2019).

Popiołek M., Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Rotman D., Golbeck J., Preece J., The Community Is Where the Rapport Is – On Sense and Structure in the YouTube Community, C&T ’09 Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies, 25–27.06.2009, s. 41–50.

Rotman D., Preece J., The ‘WeTube’ in YouTube – Creating an Online Community through Video Sharing, „International Journal of Web Based Communities” 2010, vol. 6, iss. 3, s. 317–333.

Serwis, portal społecznościowy [hasło], Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-spolecznosciowy;5579205.html (dostęp: 4.09.2019).

Singh S., After how long can I change my YouTube channel name?, https://www.quora.com/After-how-long-can-I-change-my-youtube-channel-name (dostęp: 4.09.2019).

Snickars P., Vonderau P. (eds.), The YouTube Reader, Kungliga biblioteket, Stockholm 2009.

YouTube, Zmiana szczegółowych informacji o kanale, https://support.google.com/youtube/answer/2657964?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl (dostęp: 4.09.2019).

Publikacje wykorzystane do opracowania cech konstytutywnych serwisów społecznościowych:

Abhyankar A., Social Networking Sites, „SAMVAD International Journal of Management” 2011, vol. 2, https://www.sibm.edu/assets/pdf/socialnetworkingsites.pdf (dostęp: 8.09.2019).

Aichner T., Jacob F.H., Measuring the Degree of Corporate Social Media Use, „International Journal of Market Research” 2015, vol. 57, iss. 2, s. 257–275.

Boyd D.M., Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, vol. 13, iss. 1, s. 210–230.

Dwyer C., Hiltz S.R., Passerini K., Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace, 13th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2007, Keystone, Colorado, USA, 9–12.08.2007.

Fuchs Ch., Social Networking Sites and the Surveillance Society: A Critical Case Study of the Usage of studiVZ, Facebook, and MySpace by Students in Salzburg in the Context of Electronic Surveillance, Forschungsgruppe Unifi ed Th eory of Information, Salzburg–Vienna 2009.

Jain D., Information sharing on Social Networking Sites (SNS): An Empirical study, „Annual Journal of Symbiosis Centre for Management Studies – Pune” 2017, vol. 5, s. 38–60.

Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008.

Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the World, Unite! Th e Challenges and Opportunities of Social Media, „Business Horizons” 2010, vol. 53, iss. 1, s. 59–68.

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, wyd. 2, Helion, Gliwice 2017.

Ofcom, Raport Social Networking: A quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours and use, 2008, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_fi le/0015/24063/report1.pdf (dostęp: 7.09.2019).

Rohani V.A., Hock O.S., On Social Network Web Sites: Definition, Features, Architectures and Analysis Tools, „Journal of Advances in Computer Research” 2010, vol. 1, iss. 2, s. 41–53.

Steinfield Ch., Ellison N., Lampe C., Vitak J., Online Social Network Sites and the Concept of Social Capital, [w:] F.L. Lee, L. Leung, J.S. Qiu, D. Chu (eds.), Frontiers in New Media Research, Routledge, New York 2012, s. 115–131.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2020, s. 119 - 152

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The social network(ing) YouTube – towards the classification of the site

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3270-6548

Barbara Cyrek
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3270-6548 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska

Publikacja: 20.03.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Barbara Cyrek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 39

Liczba pobrań: 26