FAQ

Zarządzanie Mediami

Media Image Management and Provocation – A Case Study of Wojciech Cejrowski

Data publikacji: 31.12.2021

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 707 - 721

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.039.14582

Autorzy

Mateusz Sobiech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4186-9266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article is an attempt to characterize provocation as an instrument for creating a media image. The author, using the method of qualitative research, illustrates the ways of using provocation during image activities on the example of Wojciech Cejrowski. On the basis of the research, he finds out which factors determine the form of image creation in the media. Moreover, the author defined reasons and effects for using provocations in the process of building media image.

JEL: M3, Y8, Y9

Bibliografia

Almeida F. d’ (2011). La manipulation. Paris: Presses Universitaires de France.
Białopiotrowicz G. (2009). Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce. Warszawa: Poltext.
Brzozowicz G. (2010). Cejrowski. Biografia. Poznań–Warszawa: Zysk i S-ka; Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Chernatony L. de (2010). From Brand Vision to Brand Evaluation. London: Routledge.
De Pelsmacker P., Van Den Bergh J. (1996). “The Communication Effects of Provocation in Print Advertising”. International Journal of Advertising, 15(3), pp. 203–222. DOI: https://doi.org/10.1080/02650487.1996.11104652.
https://doi.org/10.1080/02650487.1996.11104652.
Dowling G. (2001). Creating Corporate Reputations. Oxford: Oxford University Press.
Eco U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
Emmel N. (2013). Sampling and Choosing Cases in Qualitative Research. London: Sage.
Galasiński D. (2000). The Language of Deception: A Discourse Analytical Study. London: Sage.
Gelb B., Hong J.-W., Zinkhan G. (1985). “Communications Effects of Specific Advertising Elements: An Update.” Current Issues and Research in Advertising, 8(l), pp. 75–98. DOI: https://doi.org/10.1080/01633392.1985.10505384 (accessed: 3.12.2020).
Goleman D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
Karwat M. (2007). Teoria prowokacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kotler Ph. (1988). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Cambridge: Longman Higher Education.
Kreft J. (2015). Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Królikowska B., Rott D. (2010). Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”.
Mehrebian A. (1987). Eating Characteristics and Temperament: General Measures and Interrelationships. New York: Springer-Verlag.
Mitchell J.C. (1984). “Typicality and the Case Study”. In: R. Ellen (ed.). Ethnographic Research: A Guide to General Conduct. London: Academic Press.
Mortensen. K. (2013). Maximum Influence: The 12 Universal Laws of Power Persuasion. New York: Amacom.
Nierenberg B. (2011). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ost D. (1999). “The Radical Right in Poland: Rationality of the Irrational”. In: S.P. Ramet (ed.). Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989. University Park, PA: Penn State University Press, pp. 85–107.
Percy L., Rossiter J. (1992). “Advertising Stimulus Effects: A Review.” Journal of Current Issues & Research in Advertising, 14(1), pp. 75–90. DOI: https://doi.org/10.1080/10641734.1992. 10504982 (accessed: 1.12.2020).
Peters T. (1997). “The Brand Called You”. Fast Company, 10.
Rampersad H. (2008). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Aligning a Powerful Leadership Brand. Charlotte: Information Age Publishing.
Sampson E. (2002). Build Your Personal Brand. London: Kogan Page.
Smeesters D., Mandel N. (2006). “Positive and Negative Media Image Effects on the Self.” Journal of Consumer Research, 32(4), pp. 576–582. DOI: https://doi.org/10.1086/500489 (accessed: 1.12.2020).
Sternthal B., Craig S. (1973). “Humor in Advertising.” Journal of Marketing, 37(4), pp. 12–18. DOI: https://doi.org/10.1177/002224297303700403 (accessed: 3.12.2020).
Vitberg A.K. (2009). “Analog vs. Digital Personal Branding – A New Twist on Personal Marketing Plans.” CPA Practice Management Forum, 10, pp. 10–19.
Walczak-Skałecka A. (2018). “Granice pojęcia «marka osobista».” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I: Philosophia-Sociologia, 43(1), pp. 270–286. DOI: http://dx.doi. org/10.17951/i.2018.43.1.269-286 (accessed: 3.12.2020).
Wojtaszczyk K., Maszewski F. (2014). “Różnorodność metod zarządzania marką osobistą.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, pp. 454–462. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.349.38 (accessed: 5.12.2020).
Yin R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks–London: Sage.
Internet sources
Cejrowski W. (2017). “Moje wartości”, https://cejrowski.com/moje-wartosci/ (accessed: 1.12.2020).
Dziennik.pl (2013). “Cejrowski: Każdy Polak ma konstytucyjne prawo obrzucać ruską ambasadę”, https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/442953,cejrowski-kazdy-polak-ma-konstytucyjne-prawo-obrzucac-ruska-ambasade.html (accessed: 1.12.2020).
Dziennik.pl (2013). “Wiśniewski: Cejrowski jest absolutnie szalonym człowiekiem”, https://rozrywka.dziennik.pl/plotki/artykuly/443581,michal-wisniewski-uwaza-wojciecha-cejrowskiego-za-szalonego-czlowieka.html, 21.04.2019 (accessed: 1.12.2020).
Dziennik.pl (2013). “Cejrowski bije w papieża: Kazania głosi dosyć puste”, https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/445726,wojciech-cejrowski-krytykuje-papieza-franciszka.html (accessed: 1.12.2020).
Mazur J. (2018). “Wojciech Cejrowski – życiorys”, https://zyciorysy.info/wojciech-cejrowski/ (accessed: 1.12.2020).
Mindykowski M. (2012). “Bóg słucha i się cieszy. Rozmowa z Wojciechem Cejrowskim”, https://dziennikbaltycki.pl/bog-slucha-i-sie-cieszy-rozmowa-z-wojciechem-cejrowskim/ ar/643277 (accessed: 1.12.2020).
Pałys K.f. (2012). “Reklama agresywna musi wzbudzać jak najwięcej kontrowersji”, https://manager.money.pl/strategie/marketing_i_sprzedaz/artykul/reklama;agresywna;musi;wzbud zac;jak;najwiecej;kontrowersji,129,0,1210753.html (accessed: 1.12.2020).

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2021, s. 707 - 721

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Media Image Management and Provocation – A Case Study of Wojciech Cejrowski

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4186-9266

Mateusz Sobiech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4186-9266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Sobiech (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 714

Liczba pobrań: 894