FAQ

Zarządzanie Mediami

Facebook jako narzędzie wspierające osiąganie celów z zakresu employer brandingu na rynku IT

Data publikacji: 31.12.2021

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 645 - 661

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.035.14578

Autorzy

,
Adam Figiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-5846-4612 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Angelika Czajkowska-Sowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3474-3286 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Facebook as a Tool Supporting the Achievement of Employer Branding Goals on the IT Market

Due to the demand of IT specialists, it is necessary to apply appropriate employer branding activities. To achieve set goals, social media such as Facebook, are used and specific values for stakeholders and strong employer brand are created as well as specialists are encouraged to join or stay in a given organization. What’s more, offered products and services are promoted and the organization presents its own and employees’ development, as well as cooperation process and activities in the field of CSR. Information on events and the celebration of special occasions are also disseminated, and organization presents i.a. workplace culture and recruitment processes, educate recipients and introduce entertainment elements. Due to the above, qualitative research was conducted in the form of an analysis of the content of posts published on Facebook in the period from January 1st to December 31st, 2020, as well as other publications on the discussed phenomenon. The research sample consisted of 4 organizations that took the highest places in the Great Place to Work ranking in the Best Workplaces in Poland 2020 category with over 500 employees, i.e. Cisco Poland, Sii Polska, Hilti (Poland) Sp. z o.o., and Akamai Technologies Poland. The subject of the study was the use of social media in employer branding, and its purpose was to compare the indicated implementation among organizations operating on the IT market. The research problem was the identification of employer branding activities with the use of Facebook among organizations operating on the IT market.

 
JEL: M54

Bibliografia

Adler H., Ghiselli R. (2015). The Importance of Compensation and Benefits on University Students’ Perceptions of Organizations as Potential Employers. „Journal of Management and Strategy”, 6(1), s. 1–9. DOI: 10.5430/jms.v6n1p1. https://doi.org/10.5430/jms.v6n1p1.
Akamai (A). Company History. Pobrane z: https://www.akamai.com/uk/en/about/company-history.jsp (dostęp: 9.05.2021).
Akamai (B). What We Do. Pobrane z: https://www.akamai.com/uk/en/what-we-do/ (dostęp: 9.05.2021).
Akamai (C). Sustainability. Pobrane z: https://www.akamai.com/uk/en/about/corporate-responsibility/sustainability/ (dostęp: 15.05.2021).
Ambler T., Barrow S. (1996). The Employer Brand. „The Journal of Brand Management”, 4(3), s. 185–206. DOI: 10.1057/bm.1996.42. https://doi.org/10.1057/bm.1996.42.
Bednarska-Olejniczak D. (2017). How to Effectively Build Employer’s Brand on the Internet? Activities of Employers Versus Opinions of Representatives of Y Generation. W: L. Janošová, L. Kuchynková, M. Cenek (red.). Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing. Brno: Masaryk University, s. 1–8.
Berthon P., Ewing M., Hah L.L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding. „International Journal of Advertising”, 24(2), s. 151–172. DOI: 10.1080/02650487.2005.11072912. https://doi.org/10.1080/02650487.2005.11072912.
Bulldogjob (2020). Badanie społeczności IT 2020. Pobrane z: https://bulldogjob.pl/it-report/2020 (dostęp: 10.10.2020).
Buttenberg K. (2012). Employer Branding: Objectives, Channels and Performance Indicators. International Conference „New Challenges of Economic and Business Development – 2012”. Conference Proceedings. Riga: University of Latvia, s. 110–117. DOI: 10.13140/2.1.4710.3363. https://doi.org/10.13140/2.1.4710.3363.
Cisco (A). Cisco Corporate Overview and Resources. Pobrane z: https://newsroom.cisco.com/overview (dostęp: 17.10.2020).
Cisco (B). Environmental Sustainability. Pobrane z: https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/environmental-sustainability.html (dostęp: 17.10.2020).
Cisco (C). Case Studies and Customer Success Stories. Pobrane z: https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories.html (dostęp: 17.10.2020).
Cisco (D). Produkty, rozwiązania i usługi. Pobrane z: https://www.cisco.com/c/pl_pl/products/index.html (dostęp: 17.04.2021).
e-biznes.pl (2016). Employer Branding w IT – walka o najlepszych. Pobrane z: https://e-biznes. pl/employer-branding-it-walka-o-najlepszych (dostęp: 15.10.2020).
Facebook (2020). Akamai Poland, Cisco, Hilti, Sii Polska. Pobrane z: https://www.facebook.com/ (dostęp: 5.01.2021).
Great Place to Work (A). Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020. Pobrane z: https://www.great­placetowork.pl/najlepsze-miejsca-pracy-3/najlepsze-miejsca-pracy-polska/2020?category =powy%C5%BCej+500 (dostęp: 17.10.2020).
Great Place to Work (B). Nasza misja i historia. Pobrane z: https://www.greatplacetowork.pl/o-nas/nasza-misja-i-historia (dostęp: 26.06.2021).
Great Place to Work (C). Praca w Cisco Poland. Pobrane z: https://www.greatplacetowork.pl/certyfikowane-firmy-2/cisco-poland (dostęp: 3.10.2021).
Great Place to Work (D). Praca w Sii Polska. Pobrane z: https://www.greatplacetowork.pl/certyfikowane-firmy-2/sii-polska (dostęp: 3.10.2021).
Great Place to Work (E). Praca w Akamai Technologies Poland. Pobrane z: https://www.greatplacetowork.pl/certyfikowane-firmy-2/akamai-technologies-poland (dostęp: 3.10.2021).
Hays Poland (2020). Raport Płacowy 2020. Pobrane z: https://www.hays.pl/raport-placowy/2020 (dostęp: 14.10.2020).
Hilti (A). Nasze Wartości. Pobrane z: https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/o_nas/dzialania_csr/nasze_wartosci.html (dostęp: 17.10.2020).
Hilti (B). Nasz Model Biznesowy. Pobrane z: https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/o_nas/informacje/strategia/nasz_model_biznesowy.html (dostęp: 17.10.2020).
Hilti (C). Nadrzędny Cel i Wartości. Pobrane z: https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/o_ nas/informacje/strategia/nadrzedny_cel_wartosci.html (dostęp: 17.10.2020).
IDC (2020). Worldwide Black Book: Live Edition, 2019 Forecast Version 4, styczeń 2020.
Kaczkowska-Serafińska M., Michalska K. (2015). Employer branding – nowe możliwości dla efektywnych procesów rekrutacji pokolenia Y. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 44(6), s. 93–107.
Kantowicz-Gdańska M. (2012). Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 1(84), s. 63–82.
Klimczak K. (2009). Employer Branding – czemu ma służyć? W: U. Gołaszewska-Kaczan (red.). Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 53–56.
Kubiak K. (2014). Marka pracodawcy ma znaczenie. Wprowadzenie do employer brandingu w praktyce. W: K. Kubiak (red.). Employer Branding w teorii i praktyce. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, s. 6–12.
Kucherov D.G., Zamulin A.L., Tsybova V.S. (2019). How Young Professionals Choose Companies: Employer Brand and Salary Expectations. „Russian Management Journal”, 17(1), s. 29–46. DOI: 10.21638/spbu18.2019.102. https://doi.org/10.21638/spbu18.2019.102.
Nazdrowicz J. (2015). Employer branding w IT. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 44(6), s. 165–179.
Newspoint Sp. z o.o. (2018). EMPLOYER BRANDING – CZĘŚĆ II. Jak używać Facebooka, by zyskał Employer Branding. Pobrane z: https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/13/jak-uzywac-facebooka-by-zyskal-employer-branding/ (dostęp: 16.10.2020).
No Fluff Jobs (2020). Rynek pracy IT w Polsce. Zarobki w miastach i warunki pracy dla juniorów, midów, seniorów w I połowie 2020 roku. Pobrane z: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-w-pierwszej-polowie-2020-roku-zarobki-rodzaje-umow-i-specjalizacje-w-branzy/ (dostęp: 14.10.2020).
Paździor G. (2017). Proste sposoby na skuteczny employer branding w mediach społecznościowych. Pobrane z: https://www.pulshr.pl/employer-branding/proste-sposoby-na-skuteczny-employer-branding-w-mediach-spolecznosciowych,45572.html (dostęp: 15.10.2020).
PIIT, IDC (2020). Rynek IT i telekomunikacji w Polsce – szanse, zagrożenia, bariery rozwoju. Pobrane z: https://www.ict2020.pl (dostęp: 14.10.2020).
Podraza U. (2017). Wizerunek marki w mediach społecznościowych. „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, 1, s. 63–74.
Purusottama A., Ardianto A. (2019). The Dimension of Employer Branding: Attracting Talented Employees to Leverage Organizational Competitiveness. „Journal of Applied Management”, 17(1), s. 118–126. DOI: 10.21776/ub.jam.2019.017.01.13. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.01.13.
Saini G.K., Rai P., Chaudhary M.K. (2013). What Do Best Employer Surveys Reveal about Employer Branding and Intention to Apply? „Journal of Brand Management”, 21(2), s. 95–111. DOI:10.1057/BM.2013.10. https://doi.org/10.1057/BM.2013.10.
Sii (A). Rozwiązania i usługi IT, inżynierii i BPO. Pobrane z: https://sii.pl/ (dostęp: 17.04.2021).
Sii (B). Siła Sii: misja, cele i wartości. Pobrane z: https://sii.pl/sila-sii-misja-cele-i-wartosci/ (dostęp: 18.10.2020).
Siuda D., Grębosz M. (2017). Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, 48(2), s. 307–316. DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-26. https://doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-26.
Skowron S., Skrzetuski R. (2015). Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem. „Handel Wewnętrzny”, 6(359), s. 162–172.
Wojtaszczyk K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2021, s. 645 - 661

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Facebook as a Tool Supporting the Achievement of Employer Branding Goals on the IT Market

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5846-4612

Adam Figiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-5846-4612 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska

https://orcid.org/0000-0003-3474-3286

Angelika Czajkowska-Sowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3474-3286 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Adam Figiel (Autor) - 50%
Angelika Czajkowska-Sowa (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 36

Liczba pobrań: 31