FAQ

Zarządzanie Mediami

Nadprodukcja talentów w formatach na przykładzie muzycznych talent show

Data publikacji: 19.06.2020

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 277 - 302

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.20.036.12054

Autorzy

Łukasz Kasprowski
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6439-7145 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Overproduction of talent in formats based on the example of musical talent shows

The subject of research are activities of television stations based on the adaptation of entertainment formats. An example of musical talent shows was used here as the most transparent shows of this type. The main goal is to show: dehumanized mechanisms and their effects in the form of overproduction of talents and viewer’s opinions on this topic. The author looks for a solution that could prevent or mitigate this process (as a result of television activities within the production of formats). He finds the recipe in lean management philosophy. The key reflection of the text is the question about behind-the-scenes “life” as well as the motives and stages of such productions. The project was based on a review of literature and empirical research (quantitative and qualitative) in the form of: a survey, case study, in-depth and expert interview. 

Bibliografia

Anonim, Droga do gwiazd, http://zloteprzeboje.tuba.pl/zloteprzeboje/56,101972,8903277,droga-do-gwiazd-twoja-droga-dogwiazd,,2.html (dostęp: 27.05.2019).

Barta J., Markiewicz M., Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Burn A., Parker D., Analysing Media Texts, Bloomsbury Academic, London–New York 2003.

Cury I., Directing and Producing for Television: A Format Approach, Focal Press, Amsterdam 2007.

Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] A. Gwoźdź (red.), Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźnikow elektronicznych, Universitas, Krakow 1994.

Czernecka G., Top Model Polska 6 – Patryk Grudowicz już ma nowy uśmiech!, https://www.gala.pl/artykul/top-model-polska-6-patryk-grudowicz-ma-nowy-usmiech-161111102437 (dostęp: 3.01.2019).

Czym jest talent?, https://hrht.pl/czym-jest-talent/ (dostęp: 30.12.2018).

Delon M., Introduction, Edition Gallimard: Bibliotheque de la Pleiade, Paris 1990.

De Sade M., Histoire de Juliette, Rome 1797.

„Dziennik Zachodni”, Reaktywacja Idola? To nadprodukcja talentow!, https://tiny.pl/t9dpc (dostęp: 13.12.2018).

Faktor Ałły Pugaczow, https://dziendobry.tvn.pl/a/faktor-ally-pugaczowej (dostęp: 31.12.2018).

Flak Ł., Addytywność dziecięcych formatow rozrywkowych, „Zarządzanie Mediami” 2019, t. 7, nr 3.

Flak Ł., Zarządzanie wizerunkiem uczestnikow muzycznych talent show na wybranych przykładach (praca magisterska niepublikowana), Krakow 2017.

Grycuk A., Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, „Analizy BAS” 2011, nr 3 (47).

Jabłońska B., Dziecko – media – muzyka: fenomen muzycznych TV talent show, [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Wspołczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2019.

Jupowicz-Ginalska A., Jurorem być, czyli rzecz o komisjach sędziowskich w programach talent show, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2012, nr 4 (15), z. 2.

Kreft J., W luce stabilności – poszukiwanie modelu biznesu starych mediow w cyfrowym środowisku, [w:] B. Nierenberg (red.), Zarządzanie reklamą, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2015.

Medioskop, Format telewizyjny, https://tiny.pl/t9cnb (dostęp: 30.12.2018).

Mikucki J., Format programu telewizyjnego a normy kulturowe. Przypadek reality show Rolnik szuka żony, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2016, nr 1.

Misiło P., O etyce w polskich mediach – ethics mortuus, http://www.misilo.pl/images/pdf/Etyka_w_polskich_mediach_ethics_mortuus.pdf (odczyt: 31.12.2019).

Moran A., Copycat Television: Globalization, Program Formats and Cultural Identity, Luton University Press, Luton 1998.

Moran A., Malbon J., Understanding the Global TV Format, Intellect Ltd., Portland 2006.

Mrozowski M., Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programow telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1 (40).

Niesłony K., Kultura polskiej tworczości audiowizualnej w tworzeniu krajowych adaptacji zagranicznych formatow telewizyjnych, „Pismo Humanistyczne” 2015, z. XIII.

Nowakowski P.T., Fast food dla mozgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002.

Ogonowska A., Edukacja medialna: ziemia wciąż nieznana?, „Kultura, Społeczeństwo, Edukacja” 2012, nr 1.

Orłowski T., Jak działają media – na przykładzie talent-show. TAK jestem na Nie, http://linkd.pl/kk9 (dostęp: 10.08.2019).

Perkowska K., Problemy produkcji telewizyjnych formatow na podstawie przykładow audycji zrealizowanych w Polsce, niepublikowana praca magisterska, dostępna w bibliotece PWSFTViT, Łodź 2012.

Pinkalski Z., Prawna ochrona formatow telewizyjnych, Wolters Kluwer, Krakow 2015.

Profil poświęcony programowi MBTM, http://www.polsat.pl/program/tylko-muzyka-mustbe-the-music/ (dostęp: 30.05.2017).

Przylipiak M., U źrodeł reality show, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, nr 3.

Ptaszek G., W stronę bezgatunkowości mediow? O funkcji gatunkow medialnych w procesie odbioru, [w:] W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Poltext, Krakow 2015.

Regulamin konkursu organizowanego w ramach audycji Top Model – sezon 7, https://cutt.ly/hwuoLBV (dostęp: 26.07.2019).

Słowniczek TVN, https://www.tvnmedia.pl/poradnik/slowniczek?tab=16 (odczyt: 1.07.2019).

Sroka W., Rajca M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na przykładzie formatu telewizyjnego. Wybrane zagadnienia, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2017, vol. XX, nr 34.

Stolarczyk M., The Voice – kolejna edycja wielkiej ściemy, http://www.czytamiwiem.pl/thevoice-of-poland-wielka-sciema/ (dostęp: 3.06.2017).

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W.J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Szczygieł M., Projekt: Prawda, Fundacja Instytutu Reportażu, Warszawa 2016.

Wawer M., Przemiany modelu handlu formatami telewizyjnymi w wymiarze kulturowym i ekonomicznym, „Zarządzanie Mediami” 2020, t. 8, nr 1.

Womack J.P., Jones D.T., Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, Prodpress, Wrocław 2008.

Womack J.P., Jones D.T., Roos D., Maszyna, ktora zmieniła świat, Prodpress, Wrocław 2008.

Woźniak U., Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesow poznawczych i emocjonalnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia de Cultura” 2013, vol. V.

WP, „The Voice of Poland”: wielkie emocje i najlepsze głosy w Polsce!, https://teleshow.wp.pl/the-voice-of-poland-wielkie-emocje-i-najlepsze-glosy-w-polsce-6033674195567233a (dostęp: 4.06.2017).

Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporownawcze, Oficyna, Warszawa 2008.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2020, s. 277 - 302

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Overproduction of talent in formats based on the example of musical talent shows

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6439-7145

Łukasz Kasprowski
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6439-7145 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska

Publikacja: 19.06.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Łukasz Kasprowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1662

Liczba pobrań: 2545