FAQ

Prace Etnograficzne

Prace Etnograficzne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.
Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.
Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.
Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN: 0083-4327

eISSN: 2299-9558

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 486071

DOI: 10.4467/22999558.PE

Redakcja

Redaktor naczelny:

Stanisława Trebunia-Staszel

Zastępca redaktora naczelnego:

Łukasz Sochacki

Dodatkowi redaktorzy:

Monika Golonka-Czajkowska,

Katarzyna Maniak,

Hana Cervinkova,

Nicolette Makovicky,

Rajko Muršič

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 50

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel

Redaktorki numeru: Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder

Redaktorki numeru: Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego.

Projekt okładki: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

The volume is the result of the work of the team conducting the project entitled Jozef Kuraś Ogień” and his troops in social imagination: An anthropological study of experiencing the past (National Science Centre grant no. 2016/21/B/HS3/02921) at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University. The team comprised: Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder, Łukasz Łoziński, Dariusz Nikiel and Vojtech Bagin.

Zawartość numeru

TEKSTY NAUKOWE

Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder

Prace Etnograficzne, Tom 50, 2022

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.22.001.17629
Czytaj więcej Następne

SPOTKANIA / ROZMOWY / RECENZJE

Anna Szolucha, Brad Tabas, Kseniia Khmelevska, Virginia Sanz Sanchez, Marek Pawlak, Iva Ramuš Cvetkovič, Sundar Sarukkai, Bruce Kapferer, Alita Regi, Giuliana Rotola, Rob Krawczyk, Zara Mirmalek, Karlijn Korpershoek, Peter Timko, Chakad Ojani

Prace Etnograficzne, Tom 50, 2022, s. 157 - 169

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.22.009.17637
Czytaj więcej Następne