FAQ

Prace Etnograficzne

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek

Redaktor tomu Marcin Brocki