FAQ

Prace Etnograficzne

2011 Następne

Data wydania: 31.05.2011

Opis

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" prezentują dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.

Licencja: Żadna

Redakcja

Sekretarz redakcji Patrycja Trzeszczyńska