FAQ

Prace Etnograficzne

Tom 45, Numer 4

Sprzężenia krytyczne: antropologia, postsocjalizm, postkolonialność

2017 Następne

Data wydania: 2018

Opis
Redakcja numeru: Marcin Lubaś 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Marcin Lubaś

Zawartość numeru