FAQ

Prace Etnograficzne

2013 Następne

Data wydania: 2013

Opis

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Brocki

Sekretarz redakcji Patrycja Trzeszczyńska

Asystentka redaktora tomu Agnieszka Marczak

Korekta językowa Sylwia Gajda

Redaktor tomu Patrycja Trzeszczyńska

Zawartość numeru

Dagmara Staniszewska, Andrzej Olejniczak

Prace Etnograficzne, Tom 41, Numer 4, 2013, s. 271 - 279

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.13.024.1365
Czytaj więcej Następne

Anna Horáková, Eva Šipöczová

Prace Etnograficzne, Tom 41, Numer 4, 2013, s. 287 - 295

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.13.026.1367
Czytaj więcej Następne