FAQ

Prace Etnograficzne

2013 Następne

Data wydania: 28.02.2013

Opis

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności


Licencja: Żadna

Redakcja

Sekretarz redakcji Patrycja Trzeszczyńska

Asystentka redaktora tomu Agnieszka Marczak

Redaktor tomu Patrycja Trzeszczyńska