FAQ

Prace Etnograficzne

2017 Następne

Data wydania: 2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

REFLEKSJE I RAPORTY Z BADAŃ TERENOWYCH

Michalina Chmielecka, Izabela Czyszczoń, Błażej Kośnik, Marek Pawlak, Klaudia Rybak

Prace Etnograficzne, Tom 45, Numer 1, 2017, s. 123 - 143

Czytaj więcej Następne