FAQ

Prace Etnograficzne

Tom 43, Numer 3

Migracje, mobilność, diaspora

2015 Następne

Data wydania: 17.01.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Sekretarz redakcji Patrycja Trzeszczyńska

Redaktorzy numeru Marek Pawlak, Patrycja Trzeszczyńska