FAQ

Prace Etnograficzne

Komitet redakcyjny

Członkowie komitetu redakcyjnego

Redaktor naczelna: Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Email: stanislawa.trebunia-staszel@uj.edu.pl 
https://etnologia.uj.edu.pl/zespol/trebunia-staszel
ORCID ID https://www.orcid.org/0000-0001-8694-5934


Zastępca redaktor naczelnej: Łukasz Sochacki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Email: l.sochacki@uj.edu.pl
https://etnologia.uj.edu.pl/zespol/sochacki
ORCID ID https://www.orcid.org/0000-0001-7868-1975

Członkowie komitetu redakcyjnego:
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Janusz Barański