FAQ

Prace Etnograficzne

Tom 48 Numer 1

Etnografie pandemii

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek

Redaktor zeszytu Łukasz Kaczmarek

Zawartość numeru

Notatki terenowe / Dzienniki terenowe / Fieldnotes

Karolina Bielenin-Lenczowska

Prace Etnograficzne, Tom 48 Numer 1, 2020, s. 75 - 83

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.20.005.12630
Czytaj więcej Następne