FAQ

Prace Etnograficzne

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek