FAQ

Prace Etnograficzne

Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych

Data publikacji: 19.09.2023

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 319 - 333

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.021.3550

Autorzy

Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Media in the rural Podhale. The results of an ethnographic research.

This article relates the preliminary results of a research performed as a part of the project Ethnography of Media Audience and Local Common Sense conducted in years 2012–2014 by the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Warsaw University. The introductory part briefly presents previous ethnographic researches concerning reception of media, realized in Poland and other countries as well as basic theoretical assumptions explained in relation to the literature of the subject. The results presented in this paper pertain to the specifics of conversations in the rural areas of Podhale and their subjects in relations to media: the influence of movies, TV series and advertisements on the construction of contemporary Podhalan identity, local means of Internet usage and associated with it dangers and opportunities. The concluding summary concerns: local ways of verifying the media coverage through confrontation with everyday life experience; transformation of the media coverage through previously acquired common knowledge; reinforcement of regional stereotypes by the media; fortification of the Internet as a technology that creates new means of earning money and heavily divides the already existing age groups.

 

Bibliografia

Abu-Lughod L., Dramas of Nationhood. The Politics of Television in Egypt, Chicago 2005

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków 2005

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005

Certeau de M., Wynaleźć codzienność: sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008

Cichocki P., Sieć przyjaciół: serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa 2012

Detienne M., Vernant J.-P., Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, Atlantic Highlands, N.J. 1978

Filiciak M., Media. Wersja beta, Gdańsk 2013

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Etnografia cyfrowego świata, „Kultura Popularna” 2010, nr 1 (27), s. 4–64.

Geertz C., Myśl potoczna jako system kulturowy, [w:] C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005, s. 81–100.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2006

Ginsburg F.D., Screen Memories: Resignifying the Traditional, [w:] In Indigenous Media, [w:] Media Worlds. Anthropology of New Terrain, eds. F.D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin, Berkeley–Los Angeles–London 2002, s. 39–57.

Ginsburg F.D., Abu-Lughod L., Larkin B. (eds.), Media Worlds. Anthropology of New Terrain, Berkeley–Los Angeles–London 2002

Hall S., 1980 Encoding/Decoding, [w:] S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis, Culture, Media, Language, London, s. 128–138.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006

Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. E. Klekot, Kraków 2008

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M.M. Piechaczek, Kraków 2004

Herzfeld M., Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, tłum. M. Buchowski, Kraków 2011

Hobsbawm E., Wprowadzenie, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007

Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005

Kroh A., Indian Films and Nigerian Lovers: Media and Creation of Parallel Modernities, „Africa” 2007, vol. 67 (3).

Kroh A., Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999

Lash S., Lurry C., Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, tłum J. Marmurek, R. Mitoraj, Kraków 2011

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, Warszawa 2011

Malewska-Szałygin A., Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999–2005,Warszawa 2008

Malewska-Szałygin A., Widz wolny czy bezwolny?, [w:] Media wolne czy bezwolne?, Łomża 2011, s. 199–209.

Małanicz-Przybylska M.,  …Góralszczyzna istnieje…?, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2013, LXVII, nr 1 (300), s. 172–177.

Mankekar P., Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Television, Womanhood, and Nation Postcolonial India, Durham, NC 1999

Mateja B., Dyskretna uwodzicielska moc seriali, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, z. 2, s. 57–72

Mathews G., Supermarket kultury: kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

McLuhan M., Zrozumieć media, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004

Miller D., Slater D., The Internet. An Ethnographic Approach, Oxford–New York 2000

Morley D., Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość, Warszawa 2011

Scott J., Seeing like the State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed,Yale–New Haven–London 1988

Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010

Sokołowski Ł., Serial jako element praktyk społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2011, z. 2–3, s. 187–206.

Spivak Chakravorty G., Strategie postkolonialne, Warszawa 2011

Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2010

Wilk R., Television, Time, and the National Imaginary in Belize, [w:] Indigenous Media, [w:] Media Worlds. Anthropology of New Terrain, eds. F.D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin, Berkeley–Los Angeles–London 2002, s. 171–188.

Woźniak A., Narracja telewizyjna w badaniach antropologicznych, „Etnografia Polska” 2006, z. 1–2, s. 117–130.

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2014, s. 319 - 333

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Media in the rural Pohale. The results of an ethnographic research

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Malewska-Szałygin ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 9

Liczba pobrań: 11