FAQ

Prace Etnograficzne

Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole

Data publikacji: 18.12.2018

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4, s. 69 - 89

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.18.016.10119

Autorzy

Marcin Brocki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3703-9761 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Inter-group Relations and Large Industrial Project. The Case of Opole Power Plant Development

The article presents the analysis of dynamics of ethnic relations in a small commune near Opole. At the background of the relations are social processes launched by the expansion of the Opole Power Plant. In line with previous studies on the impact of large industrial investments on the local communities and the work on inter-ethnical relations in the studied municipality, I presumed that the current expansion may affect mutual intergroup relations, because they remain tense from at least the end of the Second World War. Although for more than ten years there has been a significant progress in building a sense of local community. This process has now been disturbed not only by the expansion of the power plant, but also by the imposed change of the municipality’s borders, as a result of which the power plant is no longer within the limits of the municipality. The battle to maintain the existing borders revealed that “ethnicity” can still be a living differentiating element, but also a building community factor. 

Bibliografia

Barth F.

1969 Ethnic Groups and Boundries: The Social Organization of Culture Difference, London.

Berlińska D.

1995 Rola Elektrowni Opole” w integracji speczności lokalnej, Śląsk Opolski, 2.

1998a  Uwagi  o  koncepcjach  teoretycznych  i  założeniach  metodologicznych  badań, w: K. Frysztacki (red.), Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami speczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim, Kraków, s. 17–32.

1998b  Narodowo-etniczne  stosunki  mdzygrupowe  na  Śląsku  Opolskim.  Ciąość i zmiana, w: K. Frysztacki (red.), Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami speczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim, Kraków, s. 33–74.

Biela A.

1993 Psychologiczne przeanki strategii mediacyjnej w rozwiązywaniu konfliktu ekologicznego związanego z Elektrownią Opole, w: B. Łuszczewska (red.), Elektrownia Opole” a środowisko speczne, Opole, s. 171–179.

Biernacka J., Kunicka E. (red.)

2013 Ludność w województwie opolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Opole.

Biernacka M.

1988 Kulturowe przejawy wzi w speczeństwach wiejskich, Etnografia Polska, t. 32, z. 1, s. 223–243.

Bloch M.

1998 How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition, Memory, and Literacy, Boulder.

ChorB., Skrabacz E.

2017 Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole, Pogranicze: Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 3, s. 161–183.

Czech H.

2009 Zmiana postrzegania Elektrowni Opole w województwie opolskim, w: C. Rosik-Dulewska, G. Kusz (red.), Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, Opole, s. 71–90.

Dolan C.S., Rajak D. (eds.)

2016 The Anthropology of Corporate Social Responsibility. New York.

Domski S.

1997 Problemy patologii specznej w okresie trwania budowy Elektrowni Opole” w latach 1984–1994 w gminie Dobrzeń Wielki, Śląsk Opolski, nr 1, s. 53–55.

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2018, s. 69 - 89

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Inter-group Relations and Large Industrial Project. The Case of Opole Power Plant Development

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3703-9761

Marcin Brocki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3703-9761 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków

Publikacja: 18.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Brocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 21

Liczba pobrań: 37