FAQ

Prace Etnograficzne

Obrazki z pogrzebu. Wizualność i żałoba we współczesnej Ghanie

Data publikacji: 25.05.2015

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 349 - 362

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.023.3552

Autorzy

Anna Niedźwiedź
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Pictures at a Funeral: Visuality and Mourning in Contemporary Ghana

Images and various visual representations accompany funeral celebrations and a process of mourning in various cultures: in the past as well as today. This article focusses on ways in which burials and funerals are celebrated in contemporary Ghana and discusses various relations functioning between mourning and visuality. Based on ethnographic data collected during fieldwork in Brong-Ahafo region (central Ghana) the author analyses visuals used as well as produced during funerals: photographs and videos made during celebrations, images printed in funeral booklets, invitation letters and obituaries. Additionally a visual presentation of a dead body during the laying-in-state-ceremony is discussed as a symbolic image of a dead person. Funeral images popular in contemporary Ghana seem to be designed as if opposing the concept of death as the end of life. Pictures ‒ abundantly produced and distributed on the course of long-lasting funeral celebrations ‒ represent a dead person as an embodiment of success, vitality and wealth.
 

Bibliografia

Asamoah-Gyadu K.J., ‘The Evil You Have Done Can Ruin the Whole Clan’: African Cosmology, Community, and Christianity in Achebe’s Things Fall Apart, „Studies in World Christianity” 2010, t. 16, s. 46‒62.

Asamoah-Gyadu K.J., „From Prothetism to Pentecostalism”: Religious Innovation in Africa and African Religious Scholarship, [w:] African Traditions in the Study of Religion in Africa: Emerging Trends, Indigenous Spirituality and the Interface with Other World Religions, red. A. Adogame, E. Chitando, B. Bateye, Farnham‒Burlington 2012, s. 161‒173.

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.

van der Geest S., Funerals for the Living: Conversations with Elderly People in Kwahu, Ghana, „African Studies Review” 2000, t. 43, nr 3, s. 103‒129.

Hackett R.I.J., Art and Religion in Africa, London‒New York 1996.

Niedźwiedź A., Tożsamości wśród katolickiej społeczności w centralnej części Ghany, [w:] Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, red. K. Jarecka-Stępień, J. Kościółek, Kraków 2012, s. 99‒113.

Niedźwiedź A., Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków 2015.

Pawlik J.J., Zatrzymać i oddalić. Podwójna logika obrzędowości żałobnej, [w:] Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. M. Machinek, Olsztyn 2003, s. 159‒172.

Secretan T., Going into Darkness: Fantastic Coffins from Africa, tłum. (z j. francuskiego) R. Sharman, New York 1995.

Steegstra M., Dipo and the Politics of Culture in Ghana, Accra 2005.

de Witte M., Long Live the Dead! Changing Funeral Celebrations in Asante, Ghana, Amsterdam 2001.

Zimoń H., African Traditional Religions in the Perspective of Comparative Studies and Interreligious Dialogue, Lublin 2010.
 

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2014, s. 349 - 362

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Obrazki z pogrzebu. Wizualność i żałoba we współczesnej Ghanie

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 25.05.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Niedźwiedź (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 28

Liczba pobrań: 19