FAQ

Prace Etnograficzne

Pornografia quasi-amatorska – krótki epizod nieustającego karnawału

Data publikacji: 19.09.2023

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 363 - 370

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.024.3553

Autorzy

Artur Sekunda
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Quasi-amateur porn – a brief episode of unceasing carnival

This essay explores meaning complexity of pornographic materials conceived as quasi-private though its true “professional” provenience. The main subjects of analysis are easily accessible ads of various paid X-rated websites. Author treats advertising texts as a source of knowledge about narrative strategies and stereotypes. An interpretative tool chosen for the task is Mikhail Bakhtin’s Theory of Carnival – in particular: concept of “grotesque realism” and four fundamental categories of “carnivalesque” (familiar interaction between people, eccentric behavior, misalliances, sacrilegious). The article is based on the results of research conducted in the years 2002–2004.
 

Bibliografia

Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. Goreń, A. Goreń, Kraków 1975.

Balbus S., Propozycje metodologiczne Michała Bachtina i ich teoretyczne konteksty, [w:] M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. Goreń, A. Goreń, Kraków 1975.

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996.

Kowalski A.P., Archeologia ciała, [w:] Ekran, mit, rzeczywistość, red. W. J. Burszta, Warszawa 2003.

Łotman J., Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983.

Szyłak J., Komiks i okolice pornografii: o seksualnych stereotypach w kulturze masowej, Gdańsk 1996.

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2014, s. 363 - 370

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Quasi-amateur porn – a brief episode of unceasing carnival

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Artur Sekunda ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 10

Liczba pobrań: 9