FAQ

Prace Etnograficzne

Lokalna ekonomia a wielka inwestycja przemysłowa. Przypadek Elektrowni Opole i gminy Dobrzeń Wielki

Data publikacji: 18.12.2018

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4, s. 21 - 35

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.18.018.10121

Autorzy

Mirosław Marczyk
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
https://orcid.org/0000-0001-6441-9327 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Local Economy versus Major Industrial Investment.The Case of the Opole Power Station and the  Dobrzeń Wielki Commune

The article, based on the so called basic research, concerns the relations between the expansion of the Opole power station and particular actions taken by the residents of the Dobrzeń Wielki commune. The text discusses local, bottom-up strategies designed with the use of the potential economic situation resulting from a major industrial investment located in the region. They take the form of various cultural activities, among which bottom-up economic strategies are crucial. The impulses for these activities are supplied by specifi cally targeted social changes taking place under the infl uence of supra-local political and economic transformations.

Bibliografia

Buchowski M.

1995 Klasa i kultura okresie transformacji: Antropologiczne studium przypadku speczności lokalnej w Wielkopolsce, Poznań.

2018 Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań.

Cichocki P., Dudek K.J., Rakowski T. (red.)

2015 Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Warszawa.

Kałuża R.

2000 Rola elektrowni Opole a rynku pracy, w: W. Lesiuk, R. Rauziński, T. Sołdra--Gwiżdż (red.), Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole, s. 59–64.

Kuligowski W., Stanisz A.

2017 Ruchome modernizacje. Mdzy Autostra Wolności a starą dwójką, Warszawa.

Lesiuk W.

2000 Przesość i współczesność okolic Dobrzenia Wielkiego w badaniach Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu, w: W. Lesiuk, R. Rauziński, T.Sołdra-Gwiżdż (red.), Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole, s. 7–12.

Rakowski T.

2009 Łowcy,  zbieracze,  praktycy  niemocy.  Etnografia  człowieka  zdegradowanego, Gdsk.

Szaban D.

2017 Gra o węgiel. Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu energetyczno-wydobywczego w województwie lubuskim, Warszawa. 

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2018, s. 21 - 35

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Local Economy versus Major Industrial Investment.The Case of the Opole Power Station and the Dobrzeń Wielki Commune

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6441-9327

Mirosław Marczyk
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
https://orcid.org/0000-0001-6441-9327 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Publikacja: 18.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mirosław Marczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1444

Liczba pobrań: 897