FAQ

Prace Etnograficzne

"Taming" Borders. Actions Taken Within the Border Areas in Selected European Twin Cities

Data publikacji: 2017

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 255 - 275

Autorzy

Magdalena Szalbot
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of the article is to show the changes that are currently taking place in the border areas of the selected twin cities. Rivers that are passing through those cities, according to the current pro-European integration trends, become their symbolic places. They support creating twin cities spaces of the new quality and organizing common plays and celebrations. Taking part in those events in the ethnically mixed groups encourages renewing contacts and establishing new ones between people on both sides of the border.
The paper will be illustrated by some examples of the activities that take place at border bridges and twin town river. Contemporary events and projects that weaken the role of the state border as a barrier will be also discussed. I will describe actions and initiatives that cause that border areas periodically function as the city centre and become a special area of ​​intercultural relations.

Bibliografia

Brol R., Brol M., Europa – Miasto Zgorzelec / Görlitz – perspektywa 2030 roku (information booklet), 1998

Buursink J., Dubbelsteden, “Acta Geographica Lovaniensia”, No.34, 1994, p. 175–180.

Buursink J., The Binational Reality of Border-Crossing Cities, “Geojournal”, No. 54(1) 2001, p. 7–19.

Combs J.E., Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego, transl. O. Kaczmarek, Warszawa, 2011 

Dębicki M., Tomáska M., Laboratories of Integration. Divided Twin Towns at River Borders in the Visegrad Countries and Germany, “Socio.hu. Special Visegrad Issue” 2014, http://www.socio.hu/uploads/files/Visegrad/1debicki_tamaska.pdf, p. 1–20 (access: 15.10.2014).

Guz-Vetter M., Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002

Joenniemi P., Sergunin A., Another Face of Integration: City Twinning in Europe,“Research Journal of International Studies”, No.22, 2011, p. 120–131.

Kaczmarek J., Europamiasto Gubin-Guben – model zjednoczonej Europy, [in:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje i wyzwania, ed. J. Leszkowicz-Baczyński, Vol. 2, Zielona Góra, 2009, p. 369–377.

Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa, 2012

Kuligowski W., Festiwalizacja w Polsce. Ludzie, sztuka, pieniądze, “Czas Kultury”, No. 175/4, 2013, p. 4–15.

Kurcz Z., Europamiasto Görlitz-Zgorzelec w świetle europejskiej ideologii i opiniach mieszkańców polsko-niemieckiego transgranicza, [in:] Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wchodnioeuropejskich pograniczy, eds. U. Abłażewicz-Górnic­ka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sadowski, Białystok, 2009, p. 281–293.

La Passerelle Mimram et le Jardin des Deux Rives, http://culture-routes.net/fr/news/la-passerelle-mimram-et-le-jardin-des-deux-rives (access: 16.08.2011).

Lipowsky A., Heck P., Kehl und die Gartenschau:eine Stadt verändert sich, Kehl, 2005

Lisiecki S., Euromiasto Gubin-Guben. Problem niemieckiego dziedzictwa kulturowego, [in:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje, ed. L. Gołdyka, Zielona Góra,1999, p. 487–496.

Lynch K., L’image de la cite, Paris, 1969

Musiał-Karg M., Słubfurt i Gubien jako nowa jakość kreowania miast podzielonych, [in:] Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa?, eds. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Toruń, 2009, p. 238–261.

Opiłowska E., Görlitz i Zgorzelec – żywoty równoległe?, 2014, http://www.niemcy-online.pl/raporty/spoleczenstwo/goerlitz-i-zgorzelec-zywoty-rownolegle-212 (access: 10.07.2014).

Parowicz I., Ponadgraniczne kształtowanie krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Mużakowskiego, [in:] Grenze – Granica. Prace interdyscyplinarne o podobieństwach, barierach i horyzontach myślowych z perspektywy polsko-niemieckiej, eds. B. Breysach, A. Paszek, A. Tölle, Słubice, 2003, p. 211–220.

Pindór M., Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn-Český Těšín 1945–1999, Katowice, 2006

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, transl. L. Stawowy, Warszawa, 2001

Romiszewska I., Słubice – Frankfurt nad Odrą. Od kontaktów bilateralnych do multilateralnych, [in:] Słubice 1945–1995. Słubice, ed. M. Rutowska, Słubice, 1996, p. 237–245.

Sadowski A., Od miast przygranicznych do miast pogranicza. (Na podstawie miast obszaru przygranicznego wschodniej Polski), “Pogranicze: Studia Społeczne”, No. 5, 1996, p. 5–23.

Schultz H., Doppelstädte als Laboratorien der Integration, [in:] Stadt – Grenze-Fluss. Europäische Doppelstädte, ed. H. Schultz, Berlin, 2005, p. 13–26.

Schultz H., Stokłosa K., Jajeśniak-Quast D., Twin Towns on the Bordder as Laboratoires of European Integration, “FIT Discussion Paper”, No. 4, Frankfurter Institut fur Transformationsstudien, 2002, http://www.europauni.de/de/forschung/institut/institut_fit/publikationen/discussion_papers/2002/index.html (access: 18.06.2012).

Sikos T.T., Tiner T., One Town – Two Countries.Komárom – Komárno, Komárom, 2008

Stevens Q., The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces, London–New York, 2007

Szalbot M. Rola rzeki granicznej w dwumieściach jednoczącej się Europy: przypadek Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, [in:] Miasto po obu brzegach rzeki: różne oblicza kultury, ed. A. Stawarz, Warszawa, 2008, p. 105–124.

Szalbot M. Współczesne przemiany Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jako przykład poszukiwania nowego wymiaru lokalnej tożsamości kulturowej, [in:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, eds. H. Rusek, A. Drożdż, Wrocław, 2009, p. 332–341.

Szalbot M., Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, [in:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, eds. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn–Katowice–Brno, 2010, p. 41–52.

Szalbot M., Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy, ”Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 11, 2011, p. 141–152.

Tonnelat S., Transformative Cities: The Three Urban Common, “Focaal – Journal of Global and Historical Anthropology”, No. 66, 2013, p. 105–121.

Zenderowski R., Stosunki między mieszkańcami miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Studium socjologiczne, “Studia Regionalne i Lokalne”, No. 1(8),2002, p. 49–78.

Zenderowski R., Brzezińska M., Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji, “Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, No. 2(2) 2014 , p. 164–183.

Zieleniec A.J.L., Park Spaces: Leisure, Culture and Modernity – a Glasgow Case Study, University of Glasgow, 2002, http://www.theses.gla.ac.uk/3421/1/2002ZieleniecPhD.pdf(access: 1.12.2016).

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2017, s. 255 - 275

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

"Taming" Borders. Actions Taken Within the Border Areas in Selected European Twin Cities

Autorzy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Szalbot (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1543

Liczba pobrań: 792