FAQ

Prace Etnograficzne

Badanie polskich sanktuariów katolickich i odwiedzających je osób – przykład zastosowania analizy ramowej oraz analizy metafor

Data publikacji: 26.03.2014

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 17 - 32

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.002.1703

Autorzy

Anna Buchner
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Polish Catholic Shrines and Their Visitors: Application of Frame Analysis and Analysis of Metaphors

This article discusses results of empirical research conducted in selected Catholic shrines in Poland (Gietrzwałd, Jasna Góra, Licheń, Kraków-Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Niepokalanów, Święta Lipka, Piekary Śląskie and Wiktorówki). During the field research I collected various qualitative and quantitative data related to the phenomenon of sanctuary space and its popularity among visitors in contemporary Polish society. I was investigating various symbolic actions, interactions and processes that were performed by pilgrims and tourists visiting the shrines. Analytical tools I use for interpretation of field research data include: frame analysis (of an act of visiting a place of worship), and an analysis of metaphors (which were used by interviewees in their descriptions of shrines and their descriptions of experiences within sanctuaries’ spaces).

Bibliografia

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, M. Bucholc i in., Warszawa 2004

Beckford J.A., Teoria społeczna a religia, przeł. M. Kunz, T. Kunz, Kraków 2006

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Warszawa 2006

Berger P.L., Luckman T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik Warszawa 2010

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny, przeł. G. Woroniecka, Kraków 2007

Bowie F., Antropologia religii, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008

Davie G., Socjologia religii, przeł. R. Babińska, Kraków 2010

Eade J., Sallnow M.J. (red.), Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage, London‒New York  1991

Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 2005

Fatyga B., Zieliński P., Tempus fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2006, t. II, nr 1

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005

Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, przeł. G. Woroniecka, Kraków  2001

Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania ilościowego, przeł. M. Gorzko, Kraków 2009.

Goffman E., Analiza ramowa, przeł. S. Burdziej, Kraków  2010

Grabowska M., Szawiel T., Religijność społeczeństwa polskiego lat 80-tych, Warszawa  2005

Jackowski A., Pielgrzymi i turystyka religijna w Polsce, Warszawa 1991

Jackowski A., Zarys geografii pielgrzymek, Kraków 1995

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 2000

Jackowski A., Sołjan I., O pielgrzymowaniu w Polsce 2, „Niedziela”, 2006. nr 33.

Jäkel O., Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, przeł. M. Banas, B. Drąg, Kraków  2003

Kaufmann J.C., Wywiad rozumiejący, przeł. A. Kapciak, Warszawa 2010

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000

Krochmal Z., Zintegrowany system zarządzania a wartość dla klienta w działalności gospodarczej sanktuariów Kościoła katolickiego w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska 2011

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010

Lakoff G., Turner M.. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago 1989

Mariański J., Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne, Lublin 2005

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989

Schütz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] E. Mokrzycki, Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, przeł. D. Lachowska. 1984

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Kraków 2008

Strauss A.L., Corbin J., Grounded Theory Methodology. An Overview, [w:] red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Strategies of Qualitative Inquiry, London–New Delhi 1988

Taylor J., Kategoryzacja w języku, przeł. A. Skucińska, Kraków 2001

Woroniecka G., Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa 2003

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2014, s. 17 - 32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Polish Catholic Shrines and Their Visitors: Application of Frame Analysis and Analysis of Metaphors

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 26.03.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Buchner (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 19

Liczba pobrań: 16