FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Opis

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.
Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN: 2081-4488

eISSN: 2544-4972

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 484726

DOI: 10.4467/25444972SMPP

Redakcja

Redaktor naczelny:

Jan Brzozowski

Sekretarz redakcji:

Kamil Łuczaj

Dodatkowi redaktorzy:

Agata Górny,

Agnieszka Pasieka,

Agnieszka Trąbka,

Dorota Praszałowicz,

Jan Brzozowski,

Kamil Łuczaj,

Karolina Łukasiewicz,

Louise Ryan,

Mary Erdmans,

Michał Garapich,

Mikołaj Stanek,

Paweł Kaczmarczyk

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polska Akademia Nauk

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Nr 3 (189)

Data wydania: 10.2023

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski

Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Photo Krzysztof Hepner, grayscale photo of desk globe, unsplash

Zawartość numeru

Special Section: Polish-Belarusian border / Sekcja specjalna: Granica polsko-białoruska

Mateusz Krępa, Natalia Judzińska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (189), 2023 (XLIX), s. 9 - 14

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.033.19301
Czytaj więcej Następne

Migration and Ethnic Relations in Belarus, Lithuania and Poland / Migracje i relacje etniczne w Białorusi, Litwie i Polsce

Sławomir Łodziński, Marek Szonert

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (189), 2023 (XLIX), s. 123 - 146

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.009.18348
Czytaj więcej Następne