FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2019 (XLV) Następne

Data wydania: 30.12.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Redaktorki numeru Krystyna Slany i Magdalena Ślusarczyk

Zawartość numeru

Paula Pustułka , Dominika Winogrodzka, Marta Buler

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (174), 2019 (XLV), s. 139 - 164

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.043.11357
Czytaj więcej Następne

Karolina Kremens, Patrycja Matusz-Protasiewicz, Magdalena Półtorak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (174), 2019 (XLV), s. 209 - 234

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.046.11360
Czytaj więcej Następne