FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2020 (XLVI) Następne

Data wydania: 07.08.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Zdjecie wykorzystane na okładce Unsplash/Max Böhme

Zawartość numeru

Maria Strzemieczna, Mikołaj Pawlak, Jacek Imiela, Magdalena Lorkowska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), 2020 (XLVI), s. 107 - 125

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.016.12332
Czytaj więcej Następne

Adam Anczyk, Halina Grzymała-Moszczyńska, Agnieszka Krzysztof-Świderska, Jacek Prusak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), 2020 (XLVI), s. 127 - 151

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.017.12333
Czytaj więcej Następne

Informacje i wspomnienia

Katarzyna Seroka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), 2020 (XLVI), s. 309 - 324

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.021.12337
Czytaj więcej Następne

Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), 2020 (XLVI), s. 363 - 368

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.025.12341
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: migracje wielokrotne, migracje Polaków, Unia Europejska / Multiple migration, Polish migration, European Union, Ukraińcy, Kanada, polscy migranci / minority migrations, Ukrainians, Canada, Polish migrants, migracje mniejszości, Refugee Crisis, Refugee-Related Threat Perception, Prejudicial Attitudes, Terrorist attacks, Terrorist Arrests, ICT, European Union, Refugees, Asylum policy, Securitization, instytucja totalna, detencja cudzoziemców, strategie badawcze, interdyscyplinarność / total institutions, detention of foreigners, research strategies, interdisciplinarity, International students, immigrants, health care barriers, health seeking behaviours, Polacy w Norwegii, zdrowie migrantów, relacje z pacjentem, system opieki zdrowotnej w Norwegii / Poles in Norway, migrants’ health, patient relations, health care system in Norway, imigranci, Ukraina, polski rynek pracy, kapitał społeczny, media społecznościowe, e-learning / immigrants, Ukraine, Polish labour market, social capital, social media, e-learning, imigrantki, Ukraina, dyskurs prasowy, KAD / female immigrants, Ukraine, press discourse, CDA, intercultural learning, liminal space, phenomenography, variation theory, sustainability, I wojna światowa, diaspora polska w Kanadzie, Niagara-on-the-Lake camp, Armia Hallera, pułkownik Arthur D’Orr LePan / World War I, Polish Diaspora in Canada, Haller’s Army, Colonel Arthur D’Orr LePan, the Black Church, African American churches, ethnic churches, Civil Rights Movement, Civil Disobedience, social protests, non-confrontational attitude, Black Liberation Theology, turo-aryjskość, postać „pomiędzy”, renegat, poturczeniec, „słabe więzi”, podwójna izolacja, tożsamość wielowarstwowa. / turo-arianism, go between, „renegade”, turning Turk, Weak Ties, double isolation, lid model of identity, Emilia Fiszer, Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, filozofia polska, księgarstwo, emigracja, Francja / Emilia Fiszer, Polish Library in Paris, Adam Mickiewicz Museum in Paris, Polish philosophy, bookselling, emigration, France, mniejszość Polska; współczesna Ukraina; polityka; działalność / Polish minority, contemporary Ukraine, politics, activity