FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Nr 1 (171)

New Directions in Researching Migration of Children and Youth

2019 (XLV) Następne

Data wydania: 05.2019

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Guest Editors Paula Pustułka and Agnieszka Trąbka

Zawartość numeru

Paula Pustułka , Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), 2019 (XLV), s. 11 - 21

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.012.10270
Czytaj więcej Następne

Paulina Szydłowska, Joanna Durlik , Halina Grzymała-Moszczyńska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), 2019 (XLV), s. 171 - 192

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.008.10258
Czytaj więcej Następne

Anzhela Popyk, Paula Pustułka , Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), 2019 (XLV), s. 235 - 255

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.011.10261
Czytaj więcej Następne