FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej

Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący

Grzegorz Babiński

Serge Cipko (University of Alberta)

Elżbieta Goździak (Georgetown University, Washington DC)

Maria Kontos (Goethe Universität Frankfurt am Main)

Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski)

Magdalena Marszałek (Universität Potsdam), 

Sigrid Metz-Göckel (TU Technische Universität Dortmund)

Marek Okólski (Uczelnia Łazarskiego)

Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński)

Maddalena Tirabassi (Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane, Torino)

Anne White (University College London)