FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Recenzenci

Recenzenci współpracujący

Karolina Bielenin-Lenczowska, Uniwersytet Warszawski

Marcin Borys, Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Paweł Boski, Uniwersytet SWPS

Zuzanna Brunarska, Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Bryda, Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Brzozowska, Uniwersytet Warszawski

Anita Brzozowska, Uniwersytet Warszawski

Jan Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński

Małgorzata Budyta-Budzyńska, Collegium Civitas

Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski

Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński

Oleksandra Deineko, Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Grzegorz Demel, Polska Akademia Nauk

Małgorzata Dziekońska, Uniwersytet w Białymstoku,

Anna Fiń, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Agnieszka Golińska, Uniwersytet SWPS

Monika Golonka-Czajkowska, Uniwersytet Jagielloński

Marcin Gońda, Uniwersytet Łódzki

Agata Górny, Uniwersytet Warszawski

Inga Hajdarowicz, Uniwersytet Jagielloński

Jakub Isański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bernadetta Izydorczyk, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Kalinowska, Collegium Civitas

Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski

Witold Klaus, Uniwersytet Warszawski

Emilia Kledzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Klekot, Uniwersytet SWPS

Sabina Kubiciel-Lodzińska, Politechnika Opolska

Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski

Łukasz Łotocki, Uniwersytet Warszawski

Kamil Łuczaj, Uniwersytet Łódzki

Anna Mazurkiewicz, Uniwersytet Gdański

Ewa Michna, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Modzelewska-Opara, Uniwersytet Jagielloński

Iryna Nechitailo, Kharkiv National University of Internal Affairs

Marek Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Pac

hocka, Szkoła Główna Handlowa

Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski

Maggie Perzyna, Toronto Metropolitan University

Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marta Pietrusińska, Uniwersytet Warszawski

Karolina Podgórska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anzhela Popyk, Uniwersytet SWPS

Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

Marcin Princ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dominika Pszczółkowska, Uniwersytet Warszawski

Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni

Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański

Anna Rudek-Śmiechowska, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Kamila Schöll-Mazurek, European University Viadrina Frankfurt (Oder)

Agata Stanisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Robert Staniszewski, Uniwersytet Warszawski

Barbara Stankevič, Mykolo Romerio universitetas

Maciej Stępka, Uniwersytet Jagielloński

Dariusz Stola, Polska Akademia Nauk

Justyna Straczuk, Polska Akademia Nauk

Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński

Marcin Szewczyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Monika Szulecka, Polska Akademia Nauk

Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Patrycja Trzeszczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Adam Walaszek, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Waniek, Uniwersytet Łódzki

Joanna Wardęga, Uniwersytet Jagielloński

Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Małgorzata Woźniak-Prus, Uniwersytet Warszawski

Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski