FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2022 (XLVIII) Następne

Data wydania: 04.2022

Opis

ZDJĘCIE WYKORZYSTANE NA OKŁADCE:

Unsplash, Tabea Schimpf, Go on a trip. Make an adventure

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Katarzyna Winiecka, Janusz Mucha, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Karolina Radłowska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), 2022 (XLVIII), s. 199 - 221

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.004.15238
Czytaj więcej Następne