FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2022 (XLVIII) Następne

Data wydania: 09.2022

Opis

ZDJĘCIE WYKORZYSTANE NA OKŁADCE:

Mikołaj Musielak, Grafika opracowana w ramach projektu
„Polskie organizacje imigranckie w Europie"

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru