FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2020 (XLVI) Następne

Data wydania: 30.10.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Redaktorki numeru Karolina Golemo, Agnieszka Małek

Zawartość numeru

Karolina Golemo, Agnieszka Małek

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (177), 2020 (XLVI), s. 7 - 10

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.027.12591
Czytaj więcej Następne