FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2023 (XLIX) Następne

Data wydania: 10.2023

Opis
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Photo Krzysztof Hepner, grayscale photo of desk globe, unsplash

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Brzozowski Orcid

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Special Section: Polish-Belarusian border / Sekcja specjalna: Granica polsko-białoruska

Mateusz Krępa, Natalia Judzińska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (189), 2023 (XLIX), s. 9 - 14

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.033.19301
Czytaj więcej Następne

Migration and Ethnic Relations in Belarus, Lithuania and Poland / Migracje i relacje etniczne w Białorusi, Litwie i Polsce

Sławomir Łodziński, Marek Szonert

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (189), 2023 (XLIX), s. 123 - 146

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.009.18348
Czytaj więcej Następne