FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2022 (XLVIII) Następne

Data wydania: 12.2022

Opis

ZDJĘCIE WYKORZYSTANE NA OKŁADCE:

Mikołaj Musielak, Grafika opracowana w ramach projektu „Polskie organizacje imigranckie w Europie”

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Prawo a doświadczenie migracyjne

Jakub Krzysztof Adamski, Izabela Florczak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), 2022 (XLVIII), s. 9 - 13

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.029.16982
Czytaj więcej Następne

Kamil Matuszczyk, Justyna Salamońska, Anita Brzozowska

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), 2022 (XLVIII), s. 15 - 40

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.019.16126
Czytaj więcej Następne

Zbigniew Antoni Kruszewski – analizy historyczne

Joanna Wojdon

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), 2022 (XLVIII), s. 119 - 120

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.030.16983
Czytaj więcej Następne

Varia

Mariusz Olczak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), 2022 (XLVIII), s. 177 - 183

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.028.16729
Czytaj więcej Następne