FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2019 (XLV) Następne

Data wydania: 05.09.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Zawartość numeru

Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (172), 2019 (XLV), s. 7 - 42

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.013.10839
Czytaj więcej Następne

Grzegorz Pełczyński

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (172), 2019 (XLV), s. 275 - 291

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.024.10850
Czytaj więcej Następne