FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2020 (XLVI) Następne

Data wydania: 21.12.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Redaktorki numeru Katarzyna Andrejuk i Aleksandra Winiarska

Zawartość numeru

Agnieszka Trąbka, Iga Wermińska-Wiśnicka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), 2020 (XLVI), s. 49 - 70

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.038.12775
Czytaj więcej Następne