FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2023 (XLIX) Następne

Data wydania: 12.2022

Opis
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Photo by Dariusz Niedźwiedzki, „There and here”

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Brzozowski Orcid

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Olga Kurek-Ochmańska, Monika Struck-Peregończyk, Iwona Leonowicz-Bukała, Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (187), 2023 (XLIX), s. 71 - 94

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.006.15621
Czytaj więcej Następne