FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Nr 3 (169)

Entrepreneurial and Academic Mobility

2018 (XLIV) Następne

Data wydania: 12.12.2018

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Agnieszka Trąbka

Guest Editors Kamil Łuczaj, Janusz Mucha, Maria Nawojczyk and Magdalena Nowicka

Zawartość numeru

ACADEMIC MOBILITY

Janusz Mucha, Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (169), 2018 (XLIV), s. 115 - 122

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.038.9437
Czytaj więcej Następne

Rui Machado Gomes, João Teixeira Lopes, Luísa Cerdeira, Henrique Vaz, Paulo Peixoto, Belmiro Cabrito, Maria Lourdes Machado-Taylor, Rui Brites, Tomás Patrocínio, Rafaela Ganga, Sílvia Silva, José Pedro Silva

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (169), 2018 (XLIV), s. 143 - 164

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.040.9439
Czytaj więcej Następne