FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2022 (XLVIII) Następne

Data wydania: 12.2022

Opis

ZDJĘCIE WYKORZYSTANE NA OKŁADCE:

Photo by Dariusz Niedźwiedzki, „There and here”

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Guest Editors Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt

Zawartość numeru

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (186), 2022 (XLVIII), s. 7 - 8

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.040.17342
Czytaj więcej Następne

Research Papers

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (186), 2022 (XLVIII), s. 11 - 34

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.033.17206
Czytaj więcej Następne