FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2021 (XLVII) Następne

Data wydania: 12.2021

Opis

ZDJĘCIE WYKORZYSTANE NA OKŁADCE:

Pixabay

CHILD-UP (Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation) is a project funded by the European Commission (GA 822400) within the HORIZON 2020, http://www.child-up.eu/home. CHILD-UP logo with the permission of the Project Consortium

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Praszałowicz

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Claudio Dondi, Edoardo Gimigliano, Edwin Katerberg, Julie Raouane, Monica Turrini

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (182), 2021 (XLVII), s. 205 - 218

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.059.14812
Czytaj więcej Następne