FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

2023 (XLIX) Następne

Data wydania: 10.2023

Opis
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Photo Krzysztof Hepner, grayscale photo of desk globe, unsplash

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Brzozowski Orcid

Sekretarz redakcji Kamil Łuczaj

Zawartość numeru

Marcin Gońda, Michał Nowosielski, Ignacy Jóźwiak

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (188), 2023 (XLIX), s. 7 - 10

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.014.18628
Czytaj więcej Następne