FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Zespół redakcyjny

Członkowie Zespołu redakcyjnego

Zespół redakcyjny:

Jan Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelny

Kamil Łuczaj  (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji

 

Redaktorzy tematyczni:

 

Współpraca:

Karolina Czerska-Shaw – konsultacje merytoryczne, językowe i proofreading artykułów w j. angielskim

Edyta Podolska – oprawa językowa artykułów w j. polskim