FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Deklaracja Open Access

Otwarty dostęp

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” ukazują się w wolnym dostępie, co oznacza swobodną dostępność artykułów w publicznym Internecie, zezwalającą każdemu użytkownikowi na czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż te nieodłącznie związane z samym dostępem do Internetu. Jedyna możliwość ograniczania kopiowania i rozpowszechniania oraz ochrony wynikającej z prawa autorskiego ─ w tym aspekcie ─ może wynikać z niezbędnej autorskiej kontroli integralności jego pracy i zachowania prawa do bycia poprawnie oznaczonym i cytowanym.
 
SM-PP nie pobiera od autorów żadnych opłat za przygotowanie artykułów do druku, publikowanie artykułów ani za swobodny dostęp do nich (open access).
 
Powyższa definicja jest zgodna z definicją Budapesztańskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative, BOAI).
 
Czasopismo ukazuje się na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).