FAQ

Studia Religiologica

Studia Religiologica

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN: 0137-2432

eISSN: 2084-4077

Punkty MNiSW: 100

UIC ID: 200291

DOI: 10.4467/20844077SR

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska

Zastępca redaktora naczelnego:

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski

Dodatkowi redaktorzy:

dr hab. Leszek Augustyn,

prof. dr hab. Irena Borowik,

dr hab. Joanna Grela,

dr hab. Artur Jocz,

dr hab. Agata S. Nalborczyk,

dr hab. Małgorzata Sacha,

dr hab. Izabela Trzcińska,

dr hab. Karol Zieliński,

prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński,

prof. dr hab. Magdalena Zowczak

Redaktor językowy:

Tim Churcher

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne