FAQ

Studia Religiologica

Amalgamat POLSKA JAKO CHRYSTUS NARODÓW

Data publikacji: 23.07.2014

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 1, s. 17 - 31

https://doi.org/10.4467/20844077SR.14.002.2375

Autorzy

Tomasz Niezgoda
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9453-3566 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Amalgam: Poland as Christ of Nations

This article applies the conceptual blending theory designed by Gilles Fauconnier and Mark Turner to an analysis of Adam Mickiewicz’s early messianic ideas, presented in Dziady (Forefathers’ Eve) and Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”(The Book and the Pilgrimage of the the Polish Nation). The article concentrates on the influences from christian concepts of passion and the messianism presented in the bible which is understood as one of the input spaces. The author claims that messianism created by Mickiewicz is not poetic fiction, but rather a religious statement about the true nature of Polish nation. Furthermore the fate of Poland has an eschatological meaning for the history of the world because Poland is seen as an agent completing the eschatological work of Jesus Christ. Therefore creating a millenaristic kingdom within history is Poland’s final destination.

Bibliografia

Dopart B., Poemat profetyczny: „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2005.

Fauconnier G., Turner M., The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York 2002.

Gomola A., Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010.

Kövecses Z.Język, umysł, kultura: praktyczne wprowadzenie, przekł. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Kraków 2011.

Lakoff G., Johnson M., Metafory naszym życiu, przekł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Libura A., Amalgamaty kognitywne. Powstanie rozwój koncepcji integracji pojęciowej [w:] Amalgamaty kognitywne sztuce, A. Libura (red.), Kraków 2007, s. 11–66.

Löwith K., Historia powszechna dzieje zbawienia: teologiczne przesłanki filozofii dziejów, przekł. J. Marzęcki, Kęty 2002.

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego pielgrzymstwa polskiego, http://www.biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Ksiegi_narodu.pdf [dostęp 20.01.2014].

O’Collins G., Jezus nasz odkupiciel: chrześcijańskie ujęcie zbawienia, tłum. J. Pociej, Kraków 2009.

Weintraub W., Poeta prorok. Rzecz profetyzmie Adama Mickiewicza, Warszawa 1998.

Peterson E., Chrystus jako Imperator, tłum. T.M. Myśków, „Czterdzieści Cztery” 2012, nr 4, s. 9–44.

Rojek P., Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, nr 28, s. 20–27.

Salij J., Rozpacz pokonana, Poznań 1983.

Taubes J., Dialektyka analogia, tłum. R. Pawlik, „Kronos” 2010, nr 2, s. 7.

Weiser A., Teologia Nowego Testamentu: cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Jana Apokalipsa św. Jana, tłum. M. Szczepaniak, Kraków 2001.

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2014, s. 17 - 31

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Amalgam: Poland as Christ of Nations

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9453-3566

Tomasz Niezgoda
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9453-3566 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 23.07.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tomasz Niezgoda (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2279

Liczba pobrań: 5367