FAQ

Studia Religiologica

Filozofia religii jako droga do sceptycyzmu

Data publikacji: 11.04.2014

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 4, s. 263 - 273

https://doi.org/10.4467/20844077SR.13.020.2093

Autorzy

Ireneusz Ziemiński
Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-4686-8625 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Philosophy of Religion as a Way to Scepticism

This article presents philosophy of religion as a specific branch of religious studies. The main philosophical problems of religion are the possibility of defi ning religion, the truthfulness of religion, the nature of God (as the main object of religious worship), the existence of God, and the rationality (or irrationality) of religious behaviour. In every problem you can be a sceptic, because we have no rational method guaranteeing the successful definition of religion (every definition is subjective and either too narrow or too large). Unfortunately, we are not able to defi ne God (or Holiness) as the object of religion; every defi nition is only partial or incoherent. Therefore, we do not have any proof of God’s existence or nonexistence, and because of this neither can we say that religious behaviour is rational or irrational (and especially which religious behaviour). This means that philosophy of religion, which tries to resolve the essential problem of religion, is the best way to religious scepticism.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2013, s. 263 - 273

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Philosophy of Religion as a Way to Scepticism

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4686-8625

Ireneusz Ziemiński
Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-4686-8625 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin

Publikacja: 11.04.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ireneusz Ziemiński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2401

Liczba pobrań: 1205