FAQ

Studia Religiologica

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Małgorzata Grzywacz, Elżbieta Przybył-Sadowska

Zawartość numeru

Urszula Idziak-Smoczyńska

Studia Religiologica, Tom 53, Numer 4, 2020, s. 289 - 302

https://doi.org/10.4467/20844077SR.20.020.13038
Czytaj więcej Następne